www.gddkia.gov.pl

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko - Glinne""


Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkt opisany w tym Dokumencie, wszystkie dotyczące go materiały drukowane, wszelka dokumentacja dostępna w sieci lub w postaci elektronicznej oraz wszelakie kopie i produkty powstałe w oparciu o te materiały, są chronione prawem autorskim. Korzystanie z tego Produktu ograniczone jest jedynie do używania, kopiowania i dystrybucji w ramach ogłoszonych postępowań o zamówienie publiczne. Żadnej części tego Produktu, poza postępowaniem o zamówienie publiczne w zakresie wynikającym z tego Produktu nie można powielać w jakiejkolwiek postaci, za pomocą jakichkolwiek środków bez wcześniejszej pisemnej zgody
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 00-874 WARSZAWA, ul. Wronia 53.


Modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz informacje dotyczące przesunięć terminu składania ofert zamieszczane są na stronie internetowej GDDKiA www.gddkia.gov.pl


Do prawidłowego działania systemu potrzebna jest wtyczka (plugin) firmy Lizardtech umożliwiająca przeglądanie plików w formacie DjVu.

Jeżeli nie widzą Państwo logo firmy "Lizardtech" powyżej tej informacji oznacza to że wtyczka nie jest zainstalowana.

Aby zainstalować wtyczkę proszę nacisnąć skrót pobierz wtyczkę DjVu 32 bit lub pobierz wtyczkę DjVu 64 bit. Do drukowania rysunków prosimy używać programu WinDjView.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy skorzystać z poniższej instrukcji.

Internet Explorer 6

Internet Explorer 7

Copyright © 2008-2018 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (centrala i oddziały).
Digitalizacja,Konwersja,Webmastering - Reprocentrum® Rzeszów
Ostatnia aktualizacja 2018.06.18